Valio, Haapavesi

Valio, Haapaveden tehdas

Uusi pesukeskus takaa elintarviketurvallisuuden

Valion Haapaveden tehtaalla valmistetaan Valio Oltermanni® -juustoja sekä Demi- ja maitojauheita. Vuonna 1965 perustettua tehdasta on kehitetty säännöllisin investoinnein. Tuore esimerkki kehittämisestä on uusi pesukeskus, joka otettiin käyttöön keväällä 2020. JS-Group vastasi pesukeskuksen prosessiputkituksista.

Puhtaus on maidon jalostuksen ehdoton edellytys. Näin ollen pesukeskus toimii eräänlaisena meijerin sydämenä. Pesujärjestelmä puhdistaa tuotantolaitoksen prosessilaitteet päivittäin. Haapaveden uusi pesukeskus on tehtaan elintarviketurvallisuuden tae ja varmistaa osaltaan siellä valmistettavien tuotteiden korkean laadun. Seppo Lokasaari on työskennellyt Valiolla projektivastaavana erilaisissa investointiprojekteissa vuodesta 2007.

”Työ on hyvin monipuolista ja ajoittain haastavaakin, mutta mielenkiintoista”, toteaa Lokasaari.

Yli 5 kilometriä putkistoa

Uuden pesukeskuksen rakentaminen eteni Lokasaaren näkökulmasta tyypillisen projektityöjärjestyksen mukaan.

”Alkutaipaleella yhteistyötä tehdään suunnittelijoiden kanssa ja hankintojen aikana eri urakoitsijoiden kanssa, kunnes neuvottelujen jälkeen päädytään eri toimituksien osalta sopimuksiin valittujen toimittajien kanssa. Suomessa ei ole montaa sellaista tahoa, jotka voisivat ottaa tällaisen prosessiputkiurakan hoitaakseen. JS-Groupin kanssa tuli jo urakkaneuvottelujen aikana sellainen tunne, että hommat tulevat kyllä hoidettua, jos sopimukseen päästään.”

Haastava pesukeskuskokonaisuus ei Lokasaaren mukaan olisi onnistunut ilman erityisen hyvää yhteistyötä tilaajan valvojan ja JS-Groupin vetäjän välillä.

”Uuteen pesukeskukseen tuli yli viisi kilometriä putkistoa. Niiden sovittamisessa olemassa olevan putkiston rinnalle oli oma savottansa, josta valvoja ja JS-Groupin vetäjä selvisivät kunnialla.”

Yhteistyötä ja avunantoa

Projektissa on hyödynnetty JS-Groupin Laitilan konepajan kapasiteettia pyrkien mahdollisimman korkeaan esivalmistusasteeseen – esimerkiksi prosessiputkea on syntynyt Laitilassa esivalmisteena kilometreittäin. Myös projektiin sisältyneellä projektijohtopalvelulla on ollut keskeinen rooli työn etenemisen, raportoinnin ja hyvän yhteistyön kannalta.

”Tällaisessa projektissa kaikki osapuolet ovat tärkeitä, mutta kyllä JS-Groupin rooli laiteasentajana, terästasojen asentajana ja prosessiputkiston toteuttajana on aika laaja. Heidän sujuvalla työskentelyllään on valtavan iso vaikutus koko projektin onnistumisessa. Toisaalta on hyvä, että yksi taho vastaa näin isosta kokonaisuudesta, jonka osat ovat toisistaan riippuvaisia.”

Projektipäällikkönä Lokasaari arvostaa yhteistyökumppaneita, joiden kanssa sovitut asiat pitävät.

”JS-Groupin kanssa asiat hoituivat yhteisesti sovituilla ratkaisuilla ja rehdisti puolin ja toisin. Toimituksen aikana tuli vastaan paljon haasteita, joihin haimme toimivia ratkaisuja yhteisesti niin, että työt pääsivät etenemään halutulla tavalla. Myös projektin aikataulua säädettiin työn edetessä, mutta siitäkin sovittiin yhteisesti ja työt tulivat tehtyä sopimuksessa sovittujen päivämäärien puitteissa.”

Tässä projektissa rakentamisen ja asennuksien aikaiset urakoitsijat velvoitettiin hankkimaan työmaalle laitteet, joilla he pystyivät tarkastelemaan 3D-suunnittelumalleja. 

”JS-Groupin työntekijöillä oli tarvittavat laitteet käytössään ja he auttoivat myös muita urakoitsijoita suunnitelmiin tutustumisessa tarpeettomien ”törmäysten” välttämiseksi.”

Kokemus sujuvuudesta ja hyvästä yhteistyöstä kuuluu myös projektin jälkiarvioinnissa.

”Tilaajan edustajille suunnatussa jälkiarviointikyselyssä ei tullut esiin yhtään negatiivista asiaa JS-Groupin osalta”, päättää Lokasaari.

Projekti pähkinänkuoressa

Asiakas: Valio, Haapaveden tehdas
Toteutusaika: 2019
JS-Groupin henkilöstö työmaalla: 18 työntekijää

JS-Groupin vastuualueet:

  • pesukeskuksen prosessiputkitusten asennukset

Haapaveden uusi pesukeskus on meille tosi vahva prosessiputkipuolen referenssi. Iso ja haastava projekti hoidettiin kunnialla maaliin. Hyvä keskusteluyhteys asiakkaan kanssa oli projektin onnistumisen kannalta todella keskeisessä roolissa.

Kalle Kaasalainen

Toimitusjohtaja, JS-Group Oy